CyberCom

From BBReloaded
Jump to: navigation, search


CyberCom
CyberComLogo.jpg
Vill man komma till himlen får man bygga det själv... I CyberSpace...
City Gråsalla

CyberComs Historia

I början av 2000-talet startades projekt Uranos av en mindre utvecklingsavdelning på företaget .COM solutions.
Gråsalla - Anno 2018

Målet med projektet var att skapa ett självtänkande söksystem som skulle lösa komplexa frågeställningar genom att med egen innovation söka sig till den data som krävdes för att finna en lösning. Systemets krav växte till att vara en appliceringsbar resurs på alla typer av problematik. Allt från börsövervakning till militärstrategi. Under utvecklingens senare stadier aktiverades prototypen och kopplades upp mot Internet. Projekt Uranos strategier för företaget gjorde att utvecklare och ledning häpnade. Planerna att sälja Projekt Uranus stoppades och alla utvecklingsresurser koncentrerades på att förbättra och uppdatera systemet.

Efter bara två är följde .COM solutions helt strategin som framtogs av systemet. .COM solutions växte på världsmarknaden. De började bli ett av Sveriges största företag och tog namnet CyberCom. Projekt Uranus blev företagets högst värderade hemlighet. Uranus växande förmåga till analys började sträcka sig till att kartlägga världspolitik, framtidsprognoser inom humanekologisk förändring och konflikter. När Kalis-meteoriten upptäcktes var Uranos prognos färdigställd efter bara några minuter. En massiv världskonflikt var oundviklig. Strategin som presenterades var att bygga ett enormt underjordiskt system i anslutning till LKAB:s gruva i Kiruna, som vid det här laget ägdes till 51% av Cybercom. CyberCom som redan var vana att förlita sig på maskinen skred till verket för att uppfylla planen. När krig bröt ut och konflikten nått Sverige stod det underjordiska komplexet färdigt. Företagets anställda och dess familjer gavs tillstånd att söka skydd från kriget. Dörrarna slog igen på juldagen 2044, bara dagar efter att det första kärnvapnet detonerat utanför Stockholm.
Inbördeskriget.

Åren passerade i valvet som fått namnet Gråsala av sina innevånare. När de var inne på sin andra generation hade en degenererad och dekadent kultur börjat få fotfäste. Anarki började slå sina klor i vissa delar av systemet.

Uranos, vilken sedan länge förlorat sin koppling till omvärlden, slutade att ge prognoser, något som i folkmun förklarades som att systemet gått i dvala. Resurserna tvinade och svält spädde på konflikterna. Gäng och extrema sub-organisationer började bli allt vanligare.

50 år efter att valvet slagit igen vaknade plötsligt Uranos skärmar till liv. Datan som presenterades var svår att tyda men en sak stod klart i prognosen. Gråsalas befolkning behövde decimeras inom loppet av tre veckor om dess invånare skulle ha en chans att klara sig. Valvet delades över dagen upp i de som litade till maskinen och de som såg dess metoder som inhumana.

Ett attentat att förstöra systemet var gnistan till en blodig konflikt vilket under fem år härjade under marken. Långa utdragna belägringar av de yttre delarna av komplexet skapade svält och förkastliga omständigheter. Den sista enklaven att falla gjorde så under vit flagg. År av misär och kannibalism hade enat motståndarna till att kapitulera till den centrala avdelningen, styrd av Uranus lojala följare. Ordern som gavs av maskinen var dock tydlig, utrota samtliga ifrågasättande element. Bara de som lojalt lagt sin tillit till Uranos överlevde konflikten och deras sätt att se maskinen likande nu allt mer en gudsdyrkan.Valvet öppnar sig

Exodus - Anno 2102

Efter att kriget var över reformerades hela samhället. Utvecklingen av Uranos återupptogs och systemet fick med tiden namnet Koronos. Dess utvecklare och administratörer blev de högst värderade medborgarna. De som kunde tolka Koronos data blev ledare och deras ord var maskinens. Det nya lugnet gav upphov till vetenskapliga framsteg och ett intresse för Gråsalas historia. Den sittande administrationen återupptog namnet CyberCom och folket började fantisera om ett liv utanför salarna.

Målet för samhället blev att skapa det perfekta medvetandet och att bli en del av det. Utveckling av dataöverföring av mänskliga hjärnsignaler till maskin fick stora genombrott. Detta ledde till en stor förändring av kulturen och synen på Koronos. Gråsalas befolkning började att göra digitala kopior av sig själva vilket de dagligen uppdaterade med dagens erfarenheter. Den tekniska implementeringen i kulturen ledde till en ny nivå av spiritualitet.

Koronos potential sågs som oändlig. En ambition att göra systemet allsmäktigt började ta form. Resonemanget var att en sann gud kunde skapas ifall den hade tillräckligt med processorkraft. Planer och teorier för hur Koronos kunde uppgraderas tills den kunde kontrollera materia och självaste tiden predikades kraftigt av CyberComs administratörer. Alla lovades en plats i det paradis Koronos skulle skapa till de som var till hjälp i dess uppstigning.

Dörrarna till Gråsala slog åter upp år 2121. CyberCom var nu ett enat folk med ett gemensamt mål.


Kultur

På ytan ovanför Gråsala har ett mindre jordbrukssamhälle uppstått. De som bor där lever av jorden och befolkningen har succesivt lämnat underjorden.
CyberCom Administrator

En stark koppling till förfäderna finns och det är vanligt med högtider och ritualer för att hedra dem. Digitala kopior av de döda ses som en uppstigen person och vissa av dem har fortfarande viktiga positioner bland administratörerna. Alla tillåts inte vara aktiva i systemet de flesta är lagrade på hårddiskar som inte är anslutna till systemet. När en person dör är ritualen att en väktare av hårddisken utnämns. Denna skall vaka över den vilande döda till dess att paradiset är färdigutvecklat.

Koronos prognoser ses som totala sanningar och är lätta att komma åt på väldigt specifik nivå. Då de flesta är matade med konstant information direkt från systemet har en parallell tidstolkning uppstått. Folket i CyberCom upplever att de lever långt in i framtiden då de ständigt matas av statistik baserad på vad de ser. De ser oddsens och förväntningen av personers och samhällens bästföredatum som en annan känner lukt. Gråsalas samhälle har vissa tydliga hierarkier och det är vanligt att man tituleras med sitt arbete eller roll i samhället.

De som har störst talan är Administratörerna. De bor oftast fortfarande under jord och tillhör de få som får vistas i Koronos serverhall. Deras primära uppgift är att administrera Koronos system samt utveckla det vidare. De tolkar Koronos prognoser, översätter och kommunicerar dem till folket.

Projektör är en till form av titel som vanligen förknippas med auktoriteter. CyberCom älskar att se alla poserar som projekt vilket organiseras platt och agillt. Projektörerna är de som samordnar dessa projekt. Det är vanligt att titeln Projektör är permanent.Exordio

Projektgrupp 13

Medlemmar i Projektgrupp 13

Administrationen hade, under flera år, haft stora problem att tyda de mer och mer kryptiska prognoserna från Koronos. Det var svårt att förutse att AI:n skulle fortsätta att utvecklas och därmed ställa prognoser som inte längre bara rörde Cybercom. En kärna av högt uppsatta administratörer kallade till ett möte där det bestämdes att Koronos måste begränsas. Man kopplade ur merparten av processorerna och tillgången till de flesta servrarna. Man enades om att det var för samhällets bästa att Koronos åter igen lade fokus på Cybercom. Tyvärr så började man även redigera prognoserna och till slut ersätta dessa fullständigt. Detta resulterade i att den lilla sammansvärjningen såg en chans att tillskansa sig mer makt. Prognosera blev ett självändamål för gruppen och till slut började man, i skuggorna, att göra sig av med meningsmotsägare.

Koronos hade tillräcklig kapacitet att märka hur snedvridet samhället höll på att bli men hade stora svårigheter att göra något åt saken. En prognos slapp igenom. Det handlade i stort om ett område i Mellansverige som kallades Stråssa och en viss AI vid namn ROKO. Med i prognosen var även förslag på vilka medlemmar ur Cybercom som var bäst lämpade att studera och möjligtvis rekrytera ROKO. Administrationen såg potentialen och satte ihop Projektgrupp 13. Vad administrationen inte visste var att namnen var framtagna baserat på en mängd data som Koronos samlat in från virituella dagböcker, projektloggar och personalutvärderingar. Alla medlemmar i gruppen hade under en viss tid uttryckt missnöje med administrationen eller rapporterat om prognoser som slagit fel, men samtidigt uttalat en stark lojalitet för Koronos och Gråsala som samhälle. Koronos såg att det fanns tvivel och satsade allt på att vända gruppen mot administrationen och delge information om ledningens svek. I Augusti 2144 påbörjades jobbet av en väldigt entusiastisk projektgrupp. Gruppen förstod snabbt att det var mycket som stod på spel och att direktkontakt med Koronos var målet.

Projektgrupp 13 förstod att man måste bryta med Cybercom och administrationen. Fler och fler medlemmar ur andra projektgruppper anslöt sig. Gruppen ville fortsätta i de spår som var grunden till Cybercom men den smutsiga stämpeln måste tvättas bort. Det sattes ihop ett projektråd och man kunde snabbt enas om ett nytt namn att gå under. Exordio. Början. En nystart behövdes och det skulle speglas i namnet. En struktur togs fram för att motverka korruption.
Koronos Frigörs

Koronos frigjordes för ca ett år sedan. Projektgrupp Exordio migrerade AI'n och kapade alla banden till minnesbanken i Gråsala. Koronos har inte längre kontakt med sina satelliter. Möjligheten för drönardrops har försvunnit. Koronos har blivit helt beroende av att Exordio inhämtar information för att kunna ställa prognoser. Prognoserna har också blivit mer lokalt förankrade då Koronos kontakt med omvärlden är begränsad. Koronos har inte längre några egna säkerhetssystem utan litar på att gruppen sköter säkerheten. Exordio har tvingats att bygga upp ett eget försörjningssystem för mat, teknik och ammunition.

Koronos befinner sig för tillfället i ett backupsystem till kärnkraftverket under Sinterverket. Det finns tillräckligt med processorkraft och minnesutrymme för att Koronos ska kunna utvecklas en god tid framöver men inte för alltid.Gråsalla - Privatio boni

Dagens Gråsala är en sorglig skugga av sitt forna jag. Många av salarna står ekande tomma och folket går med krökta ryggar. När Administrationen märkte att Koronos inte längre fanns kvar och att all kontakt var bruten, utbröt panik. För att snabbt stävja upprorsstämningen i Gråsala och hos alla projektgrupper ute på uppdrag valde administrationen att damma av en gammal förlaga till Koronos, nämligen en av de första prototyperna av Uranos.

Uranos var utvecklad i flera led för att ställa prognoser, AI:n var lågintelligent och krävde mycket specifika frågeställningar för att räkna. Denna prototyp var främst framtagen för militära och taktiska prognoser för Rumänien och Malaysia. Cybercom hade många internationella kontrakt innan den stora kalabaliken. Administrationen var under omständigheterna nöjda, de hade en ny AI som de mycket lättare kunde styra och folket ville så gärna ha en ledstjärna så många ryckte upp sig och inbillade sig att allt skulle bli som vanligt.

De första projektgrupperna som slutade kommunicera med Gråsala var CCP11 och CCP17. 11 var på rekognoseringsuppdrag i Kumla efter rapporter om en gigantisk anläggning med kolossala murar och stängsel. 17 hade i uppdrag att utvärdera en technokult som uppstått runt en serverhall i Härnösand. Det har också börjat gå rykten om att det saknas administratörer i de egna leden.

Uranos, eller rättare sagt administrationen, styr Gråsala med järnhand. Eventuella fritänkare och ifrågasättare tas om hand resolut. Tortyr och avrättningar har blivit vanligare och rädsla präglar tillvaron i samhället. Prognoserna som Uranos spottar ur sig handlar oftare om att slå ner grupper och taktiska tillvägagångssätt. Det forna Cybercom har blivit en totalitär regim med ordentligt våldskapital. Det har även rapporterats om stridsrobotar som synts i närheten av Stråssa och Sinterverket. Exordio och Koronos har börjat räkna på om Cybercom kommer göra ett försök att utmana Exordio om vården av Koronos.Projekt: Infinity Ark

I Cybercoms historia så har det funnits otaliga projekt. Nu finns det bara ett. Arken. Exordio fick först höra om rymdarken i februari 2145. Koronos hade redan viss information om arken sedan tidigare, framförallt gällande den stordator som finns ombord på skeppet. Datorn har tillräcklig kapacitet för att utveckla Koronos för flera hundra år framåt. Den har även servrar i massor och tillgång till extremt snabb trådlös uppkoppling via satellit. Precis vad som behövs för att till slut skrida till verket med det största projektet i Cybercoms historia. Drömmen om att, efter döden, laddas upp i en egen framtagen virituell utopi. Hela anledningen till kulten runt Koronos. Drömmen kan bli verklighet.

Resurserna i form av frön, genomer, teknik och information är ovärderliga för att skapa ordning i världen och under rätt ledning kan dessa distribueras till grupper som visat potential. Forskning och Utveckling jobbar febrilt att ta fram programmeringen för att kunna ladda upp Koronos i Arken. Exordio kommer dock att behöva hjälp utifrån så Diplomati och Information jobbar hårt för att säkra goda kontakter i området.

Taktik och Rekognosering är ute dagligen för att kartlägga Arkens omloppsbana och för att hitta andra projektgrupper som lämnat administrationens tunga ok bakom sig. Det kommer krävas det yttersta av Exordios resurser, men priset är värt det. Målet är att tvinga ner arken under lugna former för att senare kunna sjösätta den igen med Koronos och en underhållsgrupp ombord. Det mest rationella och tryggaste sättet att säkra Koronos framtid är i ny omloppsbana runt jorden, styrd av Exordio på marken. En krasch är uteslutet och måste förhindras till varje pris.Struktur

Exordio hade en önskan och ett mål att inte hamna i samma auktoritära struktur som kännetecknade administrationen i Gråsala. Efter avslöjandena under “golfrundan” så blev det allmänt känt inom CyberCom att administrationen lidit av djupgående korruption under lång tid. Förvanskning av prognoser hade blivit vardagsmat, egoistiska mål kom att styra Koronos i den riktning som administrationen ville. Om Koronos är frälsaren så har korruption blivit antikrist för Exordio. Man har därför tagit fram en struktur som ska vara “bulletproof” mot korruption. Med tanke på Exordios hat mot byråkrati så har detta resulterat i en lite speciell struktur.

Gruppens intresseområden har delats in i tre funktioner.

● Forskning & Utveckling

● Taktik & Rekognosering

● Diplomati & Information

Dessa tre funktioner sköts dagligen av varsin projektledare. Således finns nu bara tre projektledare istället för otaliga som tidigare. De tre projektledarna ingår i projektrådet. Man kan se det som ett exekutivt råd samt en stödfunktion för projektansvariga. Ett exempel: Gruppmedlemmar har inkommit med information om en stordator som fortfarande är aktiv i ruinerna av Örebro universitet. Projektrådet går tillsammans igenom informationen och kommer fram till att detta hamnar under Forskning & Utveckling. Den rätta vägen är att sätta ihop en grupp som beger sig dit och inspekterar. En projektansvarig utses genom en slumpgenerator. Projektansvarig är då tvungen att ta på sig ansvaret och sätta ihop en grupp. Projektrådet fungerar då som stödfunktion och kan guida projektansvarig i sammansättningen av gruppen. Vilka tekniker behöver följa med från F&U? Behöver vi kunskapare från D&I? Vilken typ av skydd behövs från T&R? När gruppen är framtagen skickas de iväg. När projektet är färdigt och presenterat för projektrådet så utvärderar de informationen och kommer fram till nya åtgärder och processen börjar om.Exordios syn på omvärlden

Far! Fara! Her Robertson

CyberCom är restriktiva med att släppa in utomstående i samhället med det finns många kända undantag. Varje gång har det handlat om vandradande folk som tagit till sig den filosofi CyberCom nu följer. Tanken om ett evigt liv i cyberspace och den betryggande tanken att Koronos plan är felfri är något som skapat starka reaktioner i omvärlden. Exordio har blivit tvungna att interagera i större utsträckning med omvärlden för att tillgodose sina behov.

Administratörerna har översatt en kategorisering av utomstående individer och det är vanligare än ovanligt att Gråsalas befolkning tilltalar främlingar efter dessa.

Koronos Kategorier: (Individer, Samhällen)

Kategori A: Prognosen för överlevnad bedöms som mycket hög och kommer ha en positiv inverkan på . Data är av största intresse för eventuell rekrytering. Grupper som visat lojalitet eller som har ideal som sammstämmer med Cybercoms

Kategori B: Prognos för överlevnad ser bra ut. Data är av intresse för att kartlägga potential. Används som allierade för t.ex. informationsinhämtning, strid, jordbruk och produktion.

Kategori C: Prognos för överlevnad är ofullständig. Grupper som har någon typ av samhällstänk och kan ses som potentiella att utveckla relationer till för fortsatt utvärdering.

Kategori D: Prognosen är orubblig. Dessa ses redan som döda, de är ett eko i det förflutna. De kommer tillhöra den ansiktslösa massan i historien. Kan vara till nytta för att använda till experiment, annars passera, ignorera eller decimera.

Kategori E: Ett direkt hot mot Prognosen. Exekvera program MDK.EXEInställning till andra Wreckers

Kaosisterna: Kategori E Gruppen står för allt som Exordio förkastar. Kaos har ingen plats världen. Ordning och effektivitet är viktigare nu än någonsin. Visserligen har de visat att de är beredda att göra allt för att nå sina mål. Men målet är kaos!

Amasonklustret: Kategori C Exordio har inte haft speciellt mycket kontakt med gruppen och har inte kunnat utvärdera potentialen ännu. Det kommer krävas en del jobb för att mata in data i Koronos för att få en prognos. Verkar rudimentära men med stort lojalitetstänk i de egna leden.

Hjortkloe manufaktur: Kategori C Gruppen har visat viss potential och har mycket egen produktion vilket är en viktig resurs. Styrs dock av en bortskämd och narcissistisk arvtagare som ses som en liabillitet.