Der Neue Hansa

From BBReloaded
Jump to: navigation, search
Der Neue Hansa
PROBLEM?
Out of Game
Status Player group
IRL Counterpart n/a
Contact n/a

Ett liv i Hansan

Visa ditt värde! En propaganda slogan lika sann i Hansans alla hörn. Från Handelsfurstarnas magnifika salar till daglönarnas skyffel så har alla medborgare i Hansan en sak gemensam. Värdet på en tjänst eller person bestämmer allt, från din sociala status till dina rättigheter och skyldigheter. Detta brukar i folkmun kallas "kontraktet". En vanlig knegare inom Hansan har oftast ett kontrakt där man byter sina färdigheter mot rätten till lön och rätten till bostad. En erkänd arbetare kan ibland förhandla sig till exotiska rättigheter såsom sjukvård eller bättre levnadsförhållanden. Då värde är den gyllene standarden i Hansan så är slöseri dess störta synd. Att ses som slösaktig brukar oftast sluta illa inom Hansan då ingen vill förknippas med dessa personer. Detta har dock fört en del mindre dåliga sidor med sig för den generella befolkningen. Slaveri har helt avskaffats inom Hansans gränser och även de girigaste utav Handelshusen ger sina undersåtar en form av basskydd mot den kalla postapokalyptiska världen. Mat och husrum (oftast av lägsta tänkbara standard) är något som alla Hansans medborgare kan förvänta sig, dock till en kostnad som oftast sträcker sig utöver en persons livslängd. Att skuldsätta framtida avkomma är inte helt ovanligt inom Hansan och har på senare generationer lagt grund för en underklass av kontraktsbundna trälar. Som löntagare eller aktieägare i Hansan är ditt värde helt baserat på dina prestationer då din familjs lycka och välgång samt sociala status och rättigheterna förknippade med dem är helt bundet av prestationer och även i företagsfamiljernas nobla salar där arvspositioner och rikedom står på spel handlar det helt om en meritokrati inte i vilken ordning barnen har föds eller vilket kön de har, den som ökar familjens vinstmarginal och säkrar marknadsandelarna är den som skördar äran och får njuta av segerns sötma.

Maktstrukturer i Hansan

DNH är uppbyggd av ett ständigt expanderande nät av statstater som ansluter sig till Der Neue Hansa förbundet, en statstat som styrs av den mest framgångsrika företagsfamiljen på kontrakt i 20 år innan det utvärderas och eventuellt byts ut mot en annan konkurant. Företagsfamiljerna har sedan ansvar för säkerheten och att upprätthålla Hansans deklarerade territorium och handelsmonopol (helt oviktigt är det om någon annan part tycker annorlunda) och måste därför sätta upp regimenten av betalda soldknektar beroende på behov och risk i området. De fem mäktigaste statstaterna (med störst profitmarginal och marknadsandelar) representeras sedan i Hansans styrande råd och får titeln Kurfurste/furstinna, andra företagsfamiljer tar olika titlar beroende på vad deras familjs inkomstbas är och några exempel är: Handelsfurstinna, Bruksägare, Maskinprins.

Kredit institut och diverse olika bank typer som hanterar olika former av monetära medel och utbytes tjänster allt från de folkliga pantbankerna till den mäktiga DeuBanke är själva grunden i hansans samhållning, en skråverksamhet där allt och alla kan involvera sig i finnansens helgade värld, allt från företagsfamiljer som håller på med verksamhet till små friföretag på gatuhörnen genomgjuter Hansans dagliga liv med krediter, skulder, lånelöften och kontanter.

Hansans maktmedel

För att säkra Hansans välstånd mot yttre och inre fiender står det varje företagsfamilj skyldigt att ställa ett antal enheter med soldknektar, dess skall sedan upprätthålla Hansans territorium samt lag och ordning i statstaten och kontrolleras av den/de betalanda företagsfamiljen. Soldknekt är ett sammlingsord för alla betalda soldater vare sig det är lågavlödande nattvakter som föser hem löntagarna efter en sen kväll på puben eller de mer regelrätta gränsknektsförbanden av vältränade och utrustade soldater som skyddar de yttre gränserna och handelsvägarna. Kvaliteten på knekt skiftar otroligt mycket både utrustningsmässigt och kvalitets mässigt beroende på deras uppgift och deras kontraktshållare.

Bank Polisen

Handelshusen är även skyldiga att hålla ordning i sina respektive områden i samförstånd med DeuBanke’s fruktade Bankpolitzei. I regel så låter Handelshusen den vanliga befolkningen komma undan med mindre brott så länge mutor sakta letar sig upp längs knektarnas ranger och så länge produktionen inte blir lidande. Skulle knektarnas hårda nävar inte vara nog för att hålla ordning tar Bankpolitzei över, oftast med legendarisk effektivitet och brutalitet, de agerar även som kontraspionage och som DNH’s interna moraliska väktare. Alla medlemmar av bankpolisen föddes livegna av skuldsatta föräldrar som pantsatt framtida generationer, dessa barns kontrakt köps sedan av kurfurste rådet och påbörjar träning redan i tidig ålder med löftet om skuldfrihet efter god tjänst i 40 år och automatiskt livstids livegenskap i tre generationer för illojala eller slapphänta konstaplar. Tillskillnad från knektarnas olika lojaliteter och begränsningar så agerar zie BankPolitzei enbart på kurfurstarnas/kurfurstinnornas auktoritet, enskilda företagsfamiljer och statstater saknar beslutande rätt över denna enhet. BankPolitzei lojalitet är enbart till rådet som organ och även om familjer där skiftar efter marknaden så är lojaliteten till förbundet och rådet som entitet.

Hansan och Norden

Hansans nyaste utpost – Berga Under förra året gjorde Hansan sin första lyckade expedition norrut över det stora plasket mot de norra länderna där det ryktades om nya marknader som var redo att erövras. Man gjorde landfall vid den lilla kuststaden Berga och med försäkringar om ett bättre liv lockades Berga in i Hansans ”gemenskap”. Då man saknade medel att på ett säkert sätt navigera mellan Berga och sin hamn in norra Tyskland kontrakterades frivilliga ur lokalbefolkningen som soldknektar och sändes ut bland ruinerna för att leta reda på fornteknik eller gamla kartor som skulle kunna hjälpa till att säkra en färdväg mellan Hansans maktbas i Tyskland och Berga.

För mer information om Berga innan Hansans ankomst och skiftet kring det se länk: http://blodsband.wikidot.com/grupp:bergas-explorator-kar

Allmän uppfattning

DNH ankomst till norden har tillsvidare inte påverkat speciellt mycket utöver inom lokalområdet kring Berga, faktum är att DNH saknar maktmedel för att konkurera eller kriga med de större faktionerna i dagens läge och är mycket sårbara innan man löser problemen med transporter över den vilda Östersjön från kontinenten. Vissa konflikter finns men i allmänhet försöker DNH inte göra så stort väsen av sig än.

Expansionsplaner

Operation Fahrinne

DNH har långt gående planer på att expandera till Stockholms ruinstad och ta över centrala delar av handelsrutterna till och från ruinstaden, dessa planer är dock helt beroende på att de lyckas lösa de logistiska problem som faktiskt är involverade i att lyckas frakta stora tonnage med material och personer över Östersjön med vilken en regelrätt kolonisering kan börja. För ett år sedan startade DNH operation Fahrinne i norden, en militär och arkeologisk operation där flera olika grupper sändes ut från Hansa staden Berga en blandning av exploratörer, kunniga inom fornteknik och knektar som skulle finna något sätt att navigera Östersjön med hjälp av fornteknologi så inte stora mängder skepp skulle sjunka på den riskfyllda vägen, man letade efter robotar och cyborger med inbyggda länkar till gamla tiders navigeringssystem och kartpaket över Östersjön, man letade även efter information källor som kunde rekryteras mer eller mindre frivilligt, DNH rönte ingen direkt framgång och fick se sig fly från de intressanta informationskällorna vid himmelsfallet men de har inte givit sig än och operationen fortsätter.