Lone wolves

From BBReloaded
Jump to: navigation, search
Ensamvargarna
Lone wolves 2018
...
Yyyyyyl
Medlemmar Minst två
Offlajv
Geo-placering Inte bundet till geografi
Öppen för rekrytering Japp, ansökan krävs dock
Målgrupp Se längre ner


Bakgrund

Nutid

Tidigare

Medlemmar

Zeb, alpha den father

Luna, alpha den mother


Vänner och fiender

Vänner

 • Fransoserna
 • Maskinhundarna
 • Kyrkan
 • Digerpirater
 • KÅP
 • Klustret
 • Bunnys lampwork shop
 • Baren
 • Röda Folkfronten
 • Strååla
 • Papas Pistoler
 • Kungliga postverket
 • Leo
 • Hjortkloe Manufaktur
 • Renovo
 • Alpha
 • Dukhi
 • Apocalypso
 • ARS & E


FienderOfflajv information

Facebook-grupp: https://www.facebook.com/groups/636519316534587/


Om

Gruppen Ensamvargarna på Blodsband är ett deltagarinitiativ som är till för dig som vill vara med i en grupp, men ändå inte Vara Med i En Grupp. Syftet är att vara ett lite löst knutet förbund, mer än en faktiskt klassisk grupp. Tänk lite kringströvande ensamvargar men som ändå färdas tillsammans. I dagsläget finns inga storslagna planer på att fixa läger, logistik, mat, utrustning etc. Det kan mycket väl bli som så att vi till och med bor skilda åt, även om jag tror att att det skulle vara mer gynnsamt om vi faktiskt gjorde det. Det som håller ihop oss är lojalitet, trohet, jämställdhet och ärlighet. Vi kommer från skilda bakgrunder, åldrar, sexuell läggning, mål, ideologier och trohetsuppfattning. Men vi samlas kring att vi tror på att ensam inte är stark. Vi är överlevare, fixare, dealers, förhandlare, handlare, sjukvårdare, krigare, kämpar, själavårdare, mekaniker och allt möjligt. Vi är innovativa, tänker utanför ramarna, löser gärna problem och försöker överleva posthelvetet. Vi gör vad som behövs och som krävs av oss, men vi sviker inte varandra. Gruppen siktar på att få till rollspel och relationer mot en bakgrund av postapokalyps och airsoft. Jag som är upphovsperson till gruppen tror du som vill ha lösa tyglar men ändå en fast punkt på lajvet, kan ha glädje av gruppen.

Gruppen är till för dig som

 • Vars grundvärderingar överensstämmer med jämställdhet, feminism, människors lika värde och så kallad human människosyn
 • Tar ansvar för dig själv och din egen utrustning och transport av denna
 • Är självgående vad gäller spel och förberedelser
 • Söker spel hos en löst sammansatt grupp, vars gemensamma nämnare är Sammanhållning
 • Är intresserad av att utveckla spel kring den sociala biten i en PA-miljö
 • Inte har något mot att ibland smita iväg och skjuta plast
 • Vill vara inlajv 24/7 så mycket som möjligt, när vi är på lajvområdet och spelet pågår
 • Är villig att dela med sig av tips och trix vad gäller tillverkning av utrustning
 • Har en hjälpsam läggning och attityd
 • Vill ha en kontext att falla tillbaka på, men som ändå vill vara ensamvarg i fråga om koncept, utrustning, bakgrund med mera
 • Tror på platta organisationer och konsensus
 • Gillar tanken på ordning i kaoset
 • Vill ha en roll som vill överleva och tror på en humanistisk framtid för mänskligheten, även om vägen dit är lång


Gruppen är inte till för dig som

 • Kör CombatCool-racet
 • Anser att airsoft är viktigare än rollspel
 • Vill offa en massa på lajvområdet
 • Är egocentrerad som person och vill utnyttja gruppen för sin egen bekräftelse
 • Enbart vill köra helt solo
 • Enbart vill köra lag/grupp med tydliga övergripande teman/uniformer/utrustning
 • Tror på hierarkiska strukturer och befälsordningar
 • Gillar tanken på kaos och tycker att det är kul att bringa kaos för kaosets skull
 • Vill ha en roll som är typ ”chaotic evil” eller för den delen ”lawful good”

Praktiskt

I huvudsak ansvarar var och en i gruppen för sin egen logistik, men kan givetvis dra nytta av gruppens resurser och nätverk för att kunna transportera sig till och från lajvet. Men ansvaret är den enskildes, inte gruppen eller dess ledare. Vidare så kommer gruppen sannolikt inte att förfoga över någon container eller liknande. Kanske kan vi få ett hus utan tak och i så fall behöver det presenningar till det. Det är inget gruppen kommer att ansvara för som sådan, men om någon är villig att driva att få ett hus, ordna med tak eller fixa en container, så är det helt fritt att göra så. Egna initiativ uppskattas och uppmuntras. Detsamma gäller mat. I första hand är det något som faller på varje enskild, men om gruppen vill ordna med något så uppmuntras det.

Jämlikhet

För mig som driver gruppen är jämlikhet viktigt och helt klart avgörande för att få en så pass berikande och effektiv grupp som möjligt. Vi försöker tex aktivt rekrytera så att det i gruppen blir en så balanserad könsfördelning som möjligt. Inte bara för syns skull, utan för att jag tror att en mix är att föredra då vi alla har olika styrkor att bidra med. Styrkor som vi blir utan om vi blir enkönade. Jag försöker också få med folk med olika bakgrunder och åldrar för att berika gruppen ytterligare.

Sexism

Ingen i gruppen ska känna att den inte hör hemma i gruppenbaserat på sitt kön. Uttryck och attityder, både in- såväl som off-lajv, som anspelar på ett köns eventuella svaghet hör inte hemma i gruppen.

Sexuell läggning

Ingen i gruppen ska känna att den inte hör hemma i gruppen baserat på sin sexuella läggning. Uttryck och attityder, både in- såväl som off-lajv, som anspelar på en sexuell läggnings eventuella svaghet hör inte hemma i gruppen.

Rasism

Ingen i gruppen ska känna att den inte hör hemma i gruppen baserat sin off-etnicitet. Uttryck och attityder, både in- såväl som off-lajv, som anspelar på folks offlajv-etnicitet och dess eventuella svagheter hör inte hemma på lajvet. Håll rasismen inlajv och anspela på rollmässiga attribut; Hjortkloe stjäl, vattenfederationen är giriga, vildmutanter luktar gris, kloner ljuger, robotar äter småbarn etc. Uttryck som anspelar på folks faktiska offlajv utseende är således inte OK. Detta gäller såklart även andra saker så som kroppsform etc.

Funktionshinder

Ingen i gruppen ska känna att den inte hör hemma i fanan baserat på funktionshinder. Uttryck och attityder, både in- såväl som off-lajv, som anspelar på folks off-lajv fysiologiska eventuella svagheter hör inte hemma i gruppen. Vi arbetar alla utefter våra egna förutsättningar och vi hjälper alla till efter förmåga. Ingen ska hindras från att spela ett koncept baserat på funktionshinder.

Alla gör vi fel någon gång

Det händer även den bäste att en groda hoppar fram ur munnen och att det som sades gjorde någon riktigt illa. I dessa, och även i andra fall, vill vi att detta reds ut så snart som det ges möjlighet. Ta gärna med en kompis och sätt er ner och tala igenom vad det var som gick fel och varför. Efter att du talat ut om saken med din kompis så gå vidare till att diskutera igenom det med den som sa det. Går det inte att diskutera igenom det med vederbörande, bör frågan lyftas vidare ännu ett snäpp, gruppledaren eller arrangör/funktionär. För att sammanfatta det jag vill ha sagt så parafraserar jag Australiens fd arméchef Lieutenant General David Morrison 2013:

”Om det inte passar sig att inkludera alla, oavestt kön och sexuell läggning, så har ni inget här att att göra. Det kan, även om jag tvivlar på det, finnas andra som accepterar detta, men vi gör det inte.”

https://www.youtube.com/watch?v=QaqpoeVgr8U