Pretorius Minerals

From BBReloaded
Jump to: navigation, search

PRETORIUS MINERALS

O F F – W O R L D E X T R A C T I O N S

- For a brighter tomorrow


”Vi människor strävar uppåt. Det ligger i vår natur att aldrig bli nöjda. Kanske är det därför vi har utarmat vår planet så till den milda grad att vi hotar livsbetingelserna för vår egen arts fortlevnad?”

En ensam violin spelar en sorgsen melodi medan en kavalkad av miljöförstöring passerar på tv-skärmen. Rösten fortsätter. Det är en mansröst. Från någon som är äldre, men inte gammal. Den är lugn och auktoritär med en svårplacerad engelsk accent. Förtroendeingivande.

”Vissa menar att vi är tvungna att ge upp. Att acceptera en nedgång i levnadsstandard.”

Bleknade filmer från ett hippiekollektiv. Långhåriga män och kvinnor sitter i en ring runt en sotig järngryta med vattnig linssoppa. De klappar händerna och sjunger. En pipa går runt. Smutsiga, nakna barn ser på med stora ögon.

”Andra hävdar att vi måste acceptera ojämlikhet som en ofrånkomlig del av livet på jorden. Att alla människor helt enkelt inte kan tillåtas ta del av det välstånd som vi uppnått i västvärlden.”

Scenbyte. Svältkatastrof. Barn med svullna magar. Flugor krälar runt ögonen i utmärglade, apatiska ansikten.

Nytt scenbyte. En lyxvilla i futuristisk arkitektur med panoramafönster ut mot havet. Det är natt. Stjärnorna i vintergatan gnistrar som ljusen från en gigantisk motorväg på himlen och reflekteras i vattenytan. En man kommer in i bild. Han är i sextioårsåldern med europeiskt utseende. Solbränd, väderbiten med tjockt bakåtkammat hår som börjat vitna och isblå, hårda ögon. Det är hans röst man har hört hela tiden.

”Jag heter Wilhelm Pretorius, och jag har en annan idé.” Säger han och sveper med armen ut mot stjärnhimlen i bakgrunden.

Bilder av himlakroppar och rymdfarkoster avlöser varandra när han fortsätter.

”Asteroidbältet. Miljarder ton av värdefulla mineraler som herrelöst svävar i tomheten. Naturtillgångar som kan säkerställa en dräglig framtid för alla människor på jorden. Vi behöver inte välja mellan tillbakagång eller förtyck. Vi kan välja djärvhet! Framåtanda! Entreprenörskap! Människan är en art av erövrare. Av nybyggare och övervinnare. Vi har gjort oss till herrar över planeten. Nu är det dags för oss att ta nästa kliv. Mot rymden! Vårt öde!”

Storslagen musik dånar.

En företagslogotyp fyller bildrutan.

PRETORIUS MINERALS - For a brighter tomorrow


Bakgrund

Det sydafrikanska gruvbolaget Pretorius Minerals var ett av de första multinationella företag som etablerade en privat industriverksamhet i rymden. Wilhelm Pretorius satsade hela familjeföretagets tillgångar på ett kort. Tre generationers ackumulerade inkomster från bland annat en världsdominant position inom diamantutvinning. Hans vision var att kunna bedriva gruvdrift på ’det gamla goda sättet i en modern tidsera’. Det vill säga, att med hänsynslös nybyggaranda prospektera och anlägga gruvor utan att ägna så mycket som en tanke på lokalbefolkning eller miljökrav.

”Vi kan inte förstöra något ekosystem där det inte finns något ekosystem och vi kan inte fördriva någon ursprungsbefolkning där det inte finns någon ursprungsbefolkning.”

Brukade han säga i intervjuer, och vad man än tyckte om hans metoder i övrigt, han fick ofta kritik för bristande arbetarskydd och för att motarbeta fackföreningar, gick det inte att angripa just den delen av hans resonemang. Hans företag uppnådde snart en näst intill monopolposition på gruvdrift i solsystemet och man anlade ett flertal anläggningar, både fasta och i omloppsbana.

När Det Stora Kriget kom, och kontakten med jorden bröts, hade Pretorius Minerals över 5000 anställda stationerade i rymden.


Utveckling

Hundra år har gått, och Pretorius Minerals första princip har varit att upprätthålla produktionen, buissiness as usual, så långt det är möjligt. i väntan på nya direktiv från huvudkontoret i Kapstaden.

Vartefter tiden har gått har problem dykt upp som man har behövt lösa, varför ändringar i bolagets organisation varit nödvändig, men i det stora hela följer man fortfarande korporationens stadgar och procedurer.

En stor del av den forna kärnverksamheten, mineralutvinning, har tvingats ställa om till livsmedelsframställning. Detta var initialt en svår nöt att knäcka för bolaget. Många av de andra fraktionerna med rymdburen verksamhet hade kommit mycket längre i utvecklingen av artificiell biotopi och skapat fullständigt beboeliga och odlingsbara miljöer på sina off-world siter, medan Pretorius Minerals medvetet undvek den typen av verksamhet för att slippa hantera miljöförstöringsdebatten. Man har utvecklat en mineralbaserad konstgödningsprodukt som tillåter drivhusodling av genmodifierade grödor i rudimentärt terraformerad miljö, samt framställt syntetiskt protein i form av stora framodlade köttstycken utan centralt nervsystem som hålls vid liv i laboratoriet på huvudstationen Pretoria.

Det är en näringsmässigt komplett men enformig diet.

Man har varit tvungen att hantera det faktum att lönekontoret inte längre gör några utbetalningar till de anställdas konton. Istället har man etablerat ett system där arbetstimmar bokförs och förnödenheter delas ut mot löneavdrag. En sorts abstrakt och teoretisk valuta som kompletteras av byteshandel med lyxvaror som choklad, alkohol och tobak, vilka man kommer över genom handelskontakter med och räder mot andra off-world verksamma fraktioner.

En annan svårighet har varit fortplantningen. Bolagsstadgarna tillåter inte förhållanden mellan personal under off-world tjänstgöring, men utan återväxt skulle de anställda dö ut och produktionen avstanna. Tillfälliga avsteg från regelverket har tillåtits, men eftersom Pretorius Minerals har dåliga föräldraledighetsförmåner har man skapat ett system där föräldrarna så snart som möjligt återgår i tjänst och barnen uppfostras kollektivt av utsedd personal. Vid fem års ålder påbörjas utbildningen, vilken är könsneutral och identisk för alla fram till 13 års ålder, då ett lämplighetstest avgör vilken tjänst den nye anställde skall tilldelas och en specialistutbildningen tar vid. Denna är naturligtvis olika lång beroende på vilken kompetens som skall uppnås men den varierar från två år för den lägsta nivån av jordbruks- eller gruvarbetare till sex år för en laboratorieassistent på vetenskapsavdelningen.

Slutligen har hundra år av isolering haft stor inverkan på teknologinivån. Vartefter man har fått slut på reservdelar och nya komponenter inte längre kommer in från centrallagret har man blivit tvungen att gradvis gå över till ett större och större inslag av enklare, mer reparationsvänlig teknologi. Den gamla tidens sofistikerade högteknologi sparas till de områden där den är absolut nödvändigt. Styroch säkerhetssystem för rymdfärder, kärnreaktorer och artificiell gravitation kräver fler avancerande beräkningar per sekund än något team av matematiker klarar av, men i övrigt består mycket av den en gång så moderna och kliniska omgivningen i hög grad av bullrande och pumpade maskindelar drivna av förbränningsmotorer, styrda av hålkort och mekaniker och smorda med syntetiska petroleumprodukter.


Nu

Bolaget må vara civilisationens arvtagare, men inte ens den mest hängivna Medarbetare kan undgå att förstå att nedgången är ett faktum. Hundra av reparationer börjar nå vägs ände. De ändlösa konflikterna med konkurrerande fraktioner börjar kosta mer än de genererar i form av plundring och erövring. Något måste göras. Något djärvt. Något värdigt en pionjär.

Planeten jorden. Människans ursprung. En magisk och mytomspunnen himlakropp länge ansedd som obeboelig och förstörd har visat sig återhämta sig från undergången snabbare än beräknat. Ingen organiserad statsbildning värd namnet förefaller existera. Ledningsgruppen har har storslagna planer.


Projekt Återetablering

Ett antal SPREX-enheter (special reconnaissance and extraction) har satts samman för att undersöka möjligheten att återuppta verksamhet på jordytan. De har skickats ut till ett antal områden som bedömts särskilt lovande för att undersöka mineralsammansättning, inventera skick på förekommande fasta installationer samt kartlägga eventuell befolkning. Man koncentrerar sig på platser där gruvdrift pågått före katastrofen. En av dessa är Stråssa.