Difference between revisions of "Bataljonen"

From BBReloaded
Jump to: navigation, search
 
Line 69: Line 69:
  
  
 
+
[[Category: Organization]]
 
[[Category:Attending 2016]]
 
[[Category:Attending 2016]]
 
[[Category:Attending 2017]]
 
[[Category:Attending 2017]]
 
[[Category:Attending 2019]]
 
[[Category:Attending 2019]]

Latest revision as of 21:11, 7 July 2019

BATALJONEN

Bataljonens märke

Dag -5 Göteborgs Nationella skyddsstyrkan HV är mobiliserade och ligger på ett bevaka uppdrag, Sverige har som vanligt försökt att hålla sig utanför den växande konflikten .

Dag -4 HV har fått bevaka skydda uppgifter i centrum då ett flertal oroligheter uppstått i stan. Beslut tas att evakuera skolor, ålderdomshem och andra boenden inåt landet.

Dag -3 Evakuering påbörjas och med det ökar kriminaliteten i förorterna då hem och stängda affärer utsätts för inbrott. En Antonov på väg från Ryssland störtar och kraschlandar över Sahlgrenska. Flertalet tunnor som funnits ombord har spritts över området och läcker sitt innehåll mer i dagvattenbrunnar. Området blir obeboeligt och överlevande evakueras. Från det totalförstörda labbet sprids sjukdomar och annat.

Dag -2 Bataljonen ligger nu förlagd i Kungsgaraget med vissa delar under Nordstan för att bibehålla kontrollen över centralen. Plundringar, personrån, anlagda bränder och mord har börjat att öka så HV säkrar och hämtar in allt militärt material till Kungsgaraget. Fordon ställs även upp under Nordstan. Svensk cater och partihallarna länsas av Insatsplutonerna under hårt vapentryck för att säkra all tillgänglig mat och vätska till Kungsgaraget.

Dag -1 Rykten går Danmark och Norge sägs vara under attack. Infrastrukturen i Sverige är under angrepp, elnät, Internet och mobilnätet är i stort sett oanvändbart. Personer med evakuerade familjemedlemmar/släktingar har börjat lämna staden. Bostads områden vid Korsvägen är eldhärjade på g av gas olyckor, vissa av husen har även jämnats med marken. Vissa områden har börjat översvämmas då pumpar slutet att fungera och tågtrafiken står stilla.

Dag 0 Sverige attackeras, en precisions bombning med ett strategiskt kärnvapen slår ut dom delar av flottan som legat utanför Göteborg. Strålningen orsakar bränder över Frihamnen och oljedepån fattar eld. Flera områden nära kusten på Hisingen brinner. Tryckvågen slår sönder broar, Hisingen har bara 10% av byggnaderna intakta efter kusten. Västra Göteborg har flertalet skadade och raserade hus. Östra delarna av Göteborg får milda tryckvågs skador. Brinnande olja från oljedepån spolas upp efter Götaälven av svallvågorna efter smällen.

Dag +3 Skadebedömning en tredjedel av civilbefolkningen har dödats och massflykt från Göteborg pågår.

Dag +5 Sjukdomar börjar att härja i det förorenade radioaktiva vattnet och från tunnorna runt resterna av Sahlgrenska. Karantäner upprättas vid sjukhusen.

Dag +10 Militären tar över centrala stan.

100 år fram i tiden. Området runt Kungsgaraget styrs av en stenhård militär grupp som ej tillåter utomstående att vistas på deras område. Egen produktion av mat och medicin finns. Ånglok finns vid centralen vid behov men järnvägen är i ett mycket dåligt skick. Gruppen är väl beväpnad. Stridigheter mot grupper från dom förra förorterna om resurser pågår. Nedgjorda fiender länsas alltid på allt användbart. Bepansrade fordon finns vid Nordstan och båtar används till allt större del. Nyckel personal är högt värderade och har oftast militär grad. Det hela är lite av en militärdiktatur med kast system. Man är noga med att utbilda ungdomarna i det dom visar fallenhet för. Man har domesticerat duvor och har dom till mat, ägg och larm. Innerdelen i Nordstan är en borggårdsaktig del där viktiga grödor odlas. Fienden är krigsherrar, kannibaler, mutanter och annat. Göteborg har blivit ett farligt område. Trotts sin bevakning sker ändå små raider in på Bataljonens område ofta mot grupper som rör sig mellan Garaget och Nordstan.

Bataljonen kan mot ersättning stötta lokala grannar (främst Kyrkan) med soldater men avrättar kallt alla som sätter sin fot på deras område.


(Närmsta granne är Svenska kyrkan som håller masthuggsberget, med skansen kronan som utpost, Oskar Fredriks och masthuggs kyrkorna är bra befästningar (och vackra kyrkor ;)) det och sjöfartsmuseet. Allt är sådant som Kyrkan snabbt försökte få i sin ägo. Nådens år 84 ED (efter domedagen) hade tempelriddarna blivit en etablerad kraft nog att klara av "vanligt gäng pack" ifall de i området inte vill bli del av gemenskapen. Men den etablerade militär som då varar kring Nordstan bemöts med varm diplomati)


ENGLISH UPDATE 2019

Bataljonen/The Battalion

Göteborg The central parts of Göteborg that has been in a rock-hard grip since the catastrophe by Bataljonen has suddenly been deserted. The new headquarters are at Nolhaga in Alingsås. The paramilitary group that are the leftovers from the armed forces still runs heavily guarded caravans between Falköping and Skara if you can pay for their protection. Key personnel are highly valued specialists and usually have a military title (The whole organization is a bit of a military dictatorship)

Key personnel are techs, hackers, snipers and mechs - The enemy are warlords, cannibals, mutants and more. Gothenburg has become a dangerous area.