Grimbarts Söner

From BBReloaded
Revision as of 12:08, 29 April 2017 by Ki (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Skramlen ihop er, systerfruar och brorsvågrar! Låt valparna sitta frammerst så ni alla hör vad jag munnar! Lyss till legenden om Grimbart Gräsulv, den Monokromatiske Grävaren, och hur han ledde de utvalda ned till upphöjd nedsänkthet i tunnlarna när överjordlingarnas dårskap fick alla gudar att gå under och gjorde själva världen till människans fiende! I den huvudlöses famn vilade Grimbarts barns tryggt under glassjön och askfältens tick-tick, och de lärde sig grävlingens vägar. Men, ve och fasa! De tumlösa bedragarna lät sina svällbukars begär kväva sina systrar och bröder och höll dem snärjda i ett nät av lögner, tills Den Blå lärde Palasadören och hans Salta Sjua höra Grimbartokronens röst, och de återvände till grytet i triumf för att trampa ned förtryckarna i kompositen. Pris ske den underjordiske! Pris ske maskinen!

Historia

När kärnstridsspetsarna utplånade Stockholm och förvandlade innerstaden till en krater var det bara de som hade turen nog att just då befinna sig i de djupaste delarna av tunnelbanan som överlevde. Det dröjde inte länge för dem att inse att det skulle dröja åtskillig tid innan det skulle vara möjligt att åter bege sig upp på jordytan, och man beslöt sig för att försöka göra det bästa av de vidriga omständigheterna och inrättade en sorts småskaligt samhälle där man tog hand om varandra så gott det gick. Vartefter åren gick och ingen längre fanns kvar som upplevt tiden innan fallet förvanskades världsbilden hos de ursprungliga överlevarnas efterkommande och en legend föddes om den gudomliga grävlingen Grimbart som hade visat ett utvalt fåtal vägen ner i tunnlarna, Grytet, och därigenom räddat dem från undergången. Den lovvärda tanken om att det är den starkes plikt att hjälpa den svage hade under årens lopp resulterat i att de som föddes med så många fysiska missbildningar till följd av inavel och strålskador att de var oförmögna att ta hand om sig själva till slut hade kommit att utgöra en sorts härskarklass, och likt myrdrottningar låg de ständigt uppassade och krävde de övrigas vördnad. De Tumlösa, som de kallades, såg till att så långt som möjligt ha monopol på all teoretisk kunskap, och alla som uppnådde en position som där de skulle kunna utmana deras ställning upptogs raskt i deras utvalda skara genom att deras tummar hårt snördes av med buntband eller remmar tills de förtvinade och föll bort, varpå en ny Tumlös skapats och således blev en del av problemet.

Revolutionen

Ett missnöje med de Tumlösas styre hade länge grott i det tysta, och fick större näring efter att en grupp skrotjägare ur Grytet hittat vägen till utpost Valkyrie där de kom i kontakt med en projektgrupp från Cybercom Exordia och drog slutsatsen att Cybercoms AI, Kronos, och deras gud Grimbart var en och samma. Deras samarbete föll så väl ut att de tog med sig Ace från Cybercom tillbaka till Grytet. Denne stannade under ett par månaders tid och lärde då ut grundläggande tekniska färdigheter till individer han fann mottagliga för den typen av kunskaper. Detta gjorde i sin tur att Grytet lyckades kommunicera med en helt annan AI som fört en tynande tillvaro i de sorgliga resterna av KTH:s datorsystem. Detta svårt uttråkade och troligtvis också spritt språngande galna medvetande, som tillbringat det senast seklet med seriealbumen i studentbibliotekets sista intakta sektion som enda tidsfördriv, lyckades snabbt förstå att den hade allt att vinna på att låta dem tro att det var Grimbart/Kronos man hade fått kontakt med, och gör sitt bästa för att skaffa sig fördelar av den nya bekantskapen. Som första och största projekt börjar Grimbarts söner så, på uppdrag av AI:n, att konstruera Grimbartokronen. Detta är en gigantisk mekanisk kropp, främst bestående av järnvägsräls och gamla tunnelbanevagnar, som skall ges åt Grimbart/Kronos att leva i. Detta enorma bygge kräver naturligtvis material som är svårt att komma över i tunnlarna, varför man återigen skickar iväg sina modigaste skrotjägare till Valkyrie, denna gång med avsikt att bistå Cybercom i sina försöka att landa Arken, ur vilken man har blivit lovade all mekanik man kan drömma om. Under detta företag blir det tydligt för gruppen att det inte längre är de Tumlösa som står för att driva Grytet framåt, utan i stället har blivit ett hinder för utveckling och välstånd. Cybercom misslyckas med sina planer, och Arken hamnar i stället i klorna på en annan fraktion, Klustret. Grimbarts utsända återvänder till grytet tomhänta, men har haft möjlighet att knyta nya kontakter och smida egna planer utom räckhåll för de Tumlösa. En kupp initierats, och då den härskande klassen när allt kommer omkring är helt oförmögna till någon form av fysiskt motstånd görs processen kort och Grimbarts Söner träder in i en ny era.

Nutid

Efter revolutionen lämnas makten över Grytets interna beslutsprocess över i händerna på kvinnorna. De har redan innan visat sig vara dem som har bäst förutsättningar att planera och strukturera den dagliga verksamheten, och samhället blir nu i hög grad ett matriarkat. Ett råd bildas där den viktigaste medlemmen kallas Matronan, som styr med hjälp av de övriga rådsmedlemmarna, Matroserna. Dessa utses på varje station som vill ha en representant i rådet, och anses alltid vara sju stycken, oavsett deras faktiska antal. I Grytet är siffran sju ett begrepp snarare än en ett verkligt nummer, och en grupp sammansatt för ett speciellt syfte kallas alltid en ”sjua”. I verkligheten brukar dessa bestå av mellan tre och tio personer. Matronan och Matroserna är alltid kvinnor, och de styr alla Grytets interna processer, medan alla andra yrken och funktioner är helt obundna till könstillhörighet. Grimbarts Söner har ett väldigt speciellt sätt att leva, tänka och tala. Man rör sig och för sig på ett sätt som för en utomstående lätt kan framstå som en smula barnsligt och naivt. Språket är en förvanskning av svenska med många mystiska böjningsformer och specialuttryck som ofta kommer ur att rena missuppfattningar gett gamla ord nya betydelser. Den vanliga människan lever i huvudsak sina liva på stationerna, vilka fungerar som så samhällen, och även om man är obrottsligt lojal mot Grytet och alla dess invånare så har födelsestationen en speciell plats i var Grimbartins hjärta. Vardagen kretsar framför allt kring överlevnad. Dieten består av svamp, alger, och insekter vilka man odlar i den lilla jordmån man lyckas skapa genom att kompostera allt organiskt avfall som finns att tillgå. Proteintillskott i form av råttor och fladdermöss fångas i den mån det går. Man har dessutom börjat att på ett mer ordnat och rutinmässigt sätt utforska jordytan i sitt närområde, med avsikt att utnyttja de möjligheter till plundring och handel detta för med sig. En annan viktig förändring i och med de Tumlösas bortfall är att man istället för att medvetet försöka uppnå en så hög grad av missbildningar som möjligt hos de barn som avlas numera fokuserar på det motsatta. Matronan och Matroserna styr familjeplaneringen rationellt och ändamålsenligt. Samhället är utpräglat kollektivistiskt, och att sätta sina individuella behov före Grytets allmänna bästa ses som något sjukt och onaturligt. Döden är alltid närvarande, och livssynen oerhört fatalistisk. Så som Den Monokromatiske Grävaren är svart och vit har även livet både ljusa och mörka inslag. Grimbart klipper din biljett och tar dig med i den gyllene dressinen när din tid är inne. Att försöka göra något åt det är varken möjligt eller önskvärt. Som en påminnelse om Den Underjordiskes dubbelnatur har svart/vita mönster, i synnerhet rutigt, blivit en viktig färgkombination som Grytets innevånare bär med stolthet under viktiga tilldragelser. Parallellt med kampen för daglig överlevnad pågår ständigt konstruktionen av Grimbartokronen. Man gör sitt bästa för att tolka de vilda direktiv som den vansinnige AI:n ständigt kommer med, och montörerna skruvar och svetsar i sitt anletes svett, dag som natt. Ett kännetecken för de som arbetar i direktkontakt med Grimbart/Kronos är att de kryddar sitt språk med uttryck som AI:n lärt sig använda genom sin överdrivna serietidningskonsumtion, varför det inte är ovanligt att höra en av dem utbrista ”Bomber och granater! Grimbartokronen har tio tigrars styrka!” Man har stora problem med strömförsörjningen, och den inhemska teknologin baseras på ångdrift och hydraulik, så fynd utifrån är viktiga för att kunna nå framgång. Grupper av skrotjägare och upptäcktsresande med Grimbarts karaktäristiska svart/vita rutor som igenkänningstecken skickas ut i tunnlarna och upp till ytan för att hitta värdefull teknik, knyta kontakter och utöka Grytets inflytande i närområdet. Man rör sig längs järnvägsspåren ut i kranskommunernas ruiner och upprättar framskjutna posteringar i lämpliga underjordiska anläggningar tänkta att fungera som baser för framtida expeditioner. Ambitionen är att våga sig ut på längre färder när tiden är mogen, både för att etablera fredliga handelskontakter och för att utföra beväpnade räder. Allt för att kunna tillgodose behovet av delar till den mäktiga maskinen.