Difference between revisions of "JOFAmiljen"

From BBReloaded
Jump to: navigation, search
(Members of the JOFAmily)
(Members of the JOFAmily)
Line 53: Line 53:
  
 
'''Svante Svante'''
 
'''Svante Svante'''
 
 
  
 
'''Long lost Jofa Lundgren'''
 
'''Long lost Jofa Lundgren'''

Revision as of 10:19, 23 July 2017


History of the JOFAmilyIn the old days, before the catastrophe that came to reshape the whole world, a big part of the country was ruled from Malung. (At least according to some sources). Colonel Niss had her base in Malung, and she was an energetic older woman with an ambition. She built her empire with scraps that others failed to see value in, mostly materials like odd pieces of leather, plastics and various scrap metal that remained from other industries. The ability to find use for things that others dismissed as useless gave Colonel Niss a great economic advantage, which because of this were able to produce magnificent armors and close combat weapons at almost no production costs. For people to be able to discern her products in a fast and simple way, she decided to mark them with her family name: JOFA.


In time Colonel Niss expanded her business violently. Because the production demanded great work efforts, but the work in it self was delicate, she decided to only hire family. The fact that her family in it self was not big enough was not a problem, because as we all know, you can always make more family! Colonel Niss appointed a "family committee" which were to secure the expansion of the family. Becoming a member of the family could happen in a lot of ways, usually through a kind of contract. These days it is not known what the contract said, but what is clear is that it involved some kind of spectacular initiation.


Colonel Niss was well-known to keep her friends close, and to ally herself with the most prominent people nearby. It did not take a long time before the JOFAmily were well-known and respected in the area. The years went by and in time Colonel Niss became too old to accompany the family on their expeditions, and after a time in bed she perished. During the following decades the remaining family members managed the business, and when the big catastrophe happened, the JOFA-armors and weapons became really requested. This new world with their slightly violent societies demanded some high quality equipment. The Family had expanded in such a way that some of them started to make longer expeditions, and even settling down in other parts of the country. They became the objects of great success in the serach for finding more materials and knowledge. During one of the expeditions to the north, they heard the tales of a legend which originated from before the big catastrophe. It was the legend of the Golden Puck!

The legend of the Golden PuckLegenden talade om en "Guldpuck" som enligt bevarade skrifter skulle besitta ett enormt värde. Dokumenten var så nötta att där knappt gick att urskilja vad det stod, men det man förstått är att den som har guldpucken i sin ägo har en stor trumf på hand. Enligt utsago bringar den stor lycka och välstånd till den som håller den i sin näve. Jofamiljen nedprioriterade sin produktion av stridsutrustning och närstridsvapen för att kunna lägga mer fokus på att finna denna mytomspunna Guldpuck. Många år av sökande följde och Jofamiljen förlorade många medlemmar. Klimatet hade börjat hårdna till och det beskrivs som att man under denna tid anade att något stort och fruktansvärt var på väg att hända. Vid ett tillfälle verkar det som att Joforna ska ha funnit Guldpucken och hamnat i gräl med varandra, varpå den förlorades igen. Detta ska ha enligt skrifterna ha lett till meningsskiljaktigheter inom familjen så till den milda grad, att en stor del bröt sig lös och gav sig av. Dessa kom att bli kända som "Stigor", vilket betyder "förrädare" på fornspråk.

The JOFAmily todayDen en gång så mäktiga Jofamiljen är numera… ett kul gäng. Den del av klanen som etablerat sig i Stråssa uppehöll sig under många generationer i landets norra delar, där de tappade sin moral och luckrade upp familjerelationerna allt mer. Det är numera svårt att veta riktigt hur de biologiska familjebanden ser ut, ofta kan en persons syster också vara både dennes farmor och son, men vad gör väl det när man har oändligt med tok-jos och ett gott humör. Extra gott humör får man såklart när man kommer över möjligheten att tjäna sig en hacka eller spela någon ett spratt! Man kanske inte ska vara så hård att man kallar Joforna korkade, för visst är de kapabla om de vill! Men de som sett dem arbeta kan helt klart hålla med om att de löser uppgifter och problem på ett lite… annorlunda sätt. Sjabblar man till ett jobb så får man bara springa fortare. Ingen springer snabbare än Joforna.

Members of the JOFAmilyStor-Jofan

Lill-Jofan

Agitator Harrí

Freya af Robur

Quercus af Robur

Nils Oscar "Brännarn" Andersson

Saik "AIK" Snusson

Taj-Ges "Dubbelnollan"

Backen Boman

Mys-mäster Marklund

Svante Svante

Long lost Jofa Lundgren