Kumla

From BBReloaded
Jump to: navigation, search

Kumla Milis

Kumlamilisen
Alt=hej
MORGAN!!!!
Antal 20

När skiten träffar fläkten så utrotas stora delar av mänskligheten på några ögonblick. I kommunen Kumla så finner vi högrisk-anstalten, som kallas Kumlabunkern, som i det närmaste blivit ett landmärke lika ikonisk som Turning Torso i Malmö eller Globen i Stockholm. Kumlabunkern har bara två våningar ovan jord men nära hundra under den.

Nordens värsta brottslingar huserades här och med dem, en av de mest avancerade AI-styrda säkerhetssystemen i världen - P.L.I.T (Police and Law Intelligence Terminal). Efter katastrofen så rasar de två översta, samt en av de underjordiska våningarna, och med dem så utrotas hela den mänskliga staben. Vakter och liknande funktioner på Kumla hade sedan länge varit ersatt med en PLIT-styrd robotstyrka som då, för första gången, får självstyre. Detta fick AI-systemet att sakta men säkert börja prioritera bort alla "opraktiska" protokoll. Bland dessa protokoll ingick tillgång till rastgårdar och liknande faciliteter. Fångar hölls isolerade tillsammans med sina cellkamrater i flera månader medans mat skickades in genom luckor i cell-dörrarna och innehöll, en av AI uträknad, exakt mängd mat för överlevnad.... Alla svälter.

Under de kommande månaderna så dör drivor av män och kvinnor i sina celler då de starka tar för sig och de svaga svälter eller slås ihjäl i sina celler, antingen av sin cellkamrat om inte av robot-plitarna. En vidrig stank av förruttnelse sprider sig över komplexet både från ruttnande kroppar och matrester som inte längre hanteras av den robotiska personalen, som bara håller rent i de numera outnyttjade allmänna ytorna såsom matsalar, träningsrum, bibliotek, underjordiska trädgårdar m.m. Ingen vet när eller hur Morgan Befriaren tog sig ut ur sin cell och slog ut alla lås på avdelningen C90, men det kom att bli startskottet för revolutionen - kriget mot PLIT hade börjat. I generationer så strider män och kvinnor mot robotstyrkor i Kumlabunkerns korridorer. Den enda respit som finns kommer på Torsdagar som är PLITs underhållsdag.

Då letar Kumlas befolkning resurser. Det finns massor med mat så den viktigaste resursen blir D-vitaminer från de ultravioletta rören från de underjordiska trädgårdarna som fångarna en gång jobbade i. Allt eftersom att fångarna blev bättre på att kriga så blev robotarnas resurser färre och människorna fler. Kumlas fångar höll på att vinna men PLIT hade ett sista ess i rockärmen, den börjar att använda kropparna från fällda fiender till att skapa GOLARE (Genetic Osmosis Layered Android Rocon and Enforcers)

Detta förtärde de sista reserverna av resurser och Torsdagar var inte längre heliga och fångarna började återigen dö i drivor, vilket ledde till vad som kom att kallas för Befrielsekriget. När dammet väl hade lagt sig så återstod enbart 87 personer, av en populationen som en gång bestod av nära 2000 personer. Dessa få som till slut får se solen och ytan är härdade krigare med en kultur som nästan uteslutande är uppbyggd på kåkkultur, skrock och andra anstalt-rutiner..


Comic Appearance

Steam Roller (2148)

Steam Roller (2148) is a historical comic booklet published by HKM Comics which deals with actual events of said year, involving French battlefield feints in the mercenary service of Kumla, as well as bold-faced treachery. Its back feature an advertisment for using HKM Comics as toilet paper, sporting Jonas Hjortkloe.

Public download (PDF)

--ShoeLazey (talk) 20:47, 27 March 2019 (CET)