Westerås Frivilliga Räddningscorps

From BBReloaded
Revision as of 08:48, 25 August 2017 by Karolina (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search
Westerås Frivilliga Räddningscorps
Agenda Make sure Stråssa doesn't burn up.
Government The chief is the boss.
Manners Friendly
What's important Fika and rökdyk
Out of Game
Contact Fredrik Eriksson eller Karolina Staël, facebook

WFR, inspecting the fire protection

Westerås Frivilliga Räddningscorps

Spillrorna av det som en gång var Västerås Brandkår. Finansiering av verksamheten sker bl a genom försäljning av tjänsten S.M.O.K.E (Skydd Mot Olyckor Katastrofer o annat Elände). WFR hjälper, som de sanna hjältar de är självklart alla som råkat ut för olyckor men tjänsten innebär förstås bättre hjälp, både innan under och efter en olycka, katastrof eller annat elände.

Westerås Frivilliga Räddningscorps (WFR) är en organisation med sitt huvudsäte vid resterna av det som en gång var en brandstation på området Vallby i Västerås. Ett antal av de anställda på brandkåren tog vid katastrofen skydd i det bergrum och det skyddsrum som finns på brandstationen.

Organisationen består av stort antal grupper, eller stationer som de själva kallar det, vilka bedriver sin verksamhet vid olika bosättningar i och i närheten av Mälardalen.